VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2014V > Vuosi 2 > Esimiesosaaminen (TLVP1301)

Esimiesosaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1301
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2014V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2015-2016)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2015-2016

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1 21.8.2015 – 18.12.2015Ossi KoskinenSuomi12.8.2015 – 13.9.2015
2I-RT-3V1.9.2015 – 31.12.2015Marja NaaranojaSuomi14.8.2015 – 13.9.2015

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2018-2019.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää perusteet itsensä ja vastuuhenkilön johtamisessa sekä vaatimukset esimiesasemassa
toimimiselle. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa johtamistehtävien kannalta.
Opiskelija osaa käyttää henkilö- ja asiajohtamiseen soveltuvia johtamismenetelmiä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 135 tuntia
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 25 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 110 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaatimuksia

Sisältö

Opintokokonaisuudessa avataan mitä tarkoitetaan johtamisella (management) ja mitä johtajuudella (leadership). Opiskelija saa käsityksen mitä konkreettisia asioita esimiesasemassa tulee näihin liittyen hoitaa. Opintokokonaisuudessa käsitellään myös esimiestyön haasteita ja pyritään antamaan työkaluja käytännön esimiestyöhön.

Opiskelumateriaali

Opettaja nimeää erikseen

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkaopetus (luennot+ryhmissä tehtävät harjoitukset)
Virtuaaliopetus Moodlessa (luennot+ yksilötehtävät)
Opiskelijan itseopiskelu (kurssikirja)

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

* Osallistuminen opetukseen ja siihen liittyviin ryhmä- ja yksilöharjoituksiin
* Kurssitehtävä
* Tentti

Arvosana muodostuu seuraavasti.
60 % osallistuminen opetukseen ja sen aikana toteutattaviin tehtäviin
10 % Kurssitehtävä
30 % Tentti


Takaisin