VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2014V > Vuosi 1 > Ympäristö- ja laatujärjestelmät (TLVP1303)

Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLVP1303
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2014V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2014-2015)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2018-2019.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yritysten ympäristö- ja laatujärjestelmien tavoitteet ja rakenteet osana yritysten prosessien ja toiminnan ohjausta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 81 tuntia
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 51 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita

Sisältö

Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen nimeämä oppimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkaopetus, harjoitukset, soveltuvin osin virtuaaliopetus.

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

* Osallistuminen opetukseen ja siihen liittyviin ryhmä- ja yksilöharjoituksiin
* Tentti


Takaisin