VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ohjelmoinnin perusteet (IYTP0601) > 2021-2022

Ohjelmoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTP0601
OPS: ET 2020 / KT 2020 / YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Rantasalo, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006KT2020-2A, KT2020-2B, KT2020-2C, KT2020-2D1.1.2022 – 1.5.2022Thomas VikströmSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3009ET2020-2A, ET2020-2B, ET2020-2C, ET2020-2D1.1.2022 – 1.5.2022Mikael JakasSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3011YT2020-2A, YT2020-2B, YT2020-2C, YT2020-2D1.1.2022 – 1.5.2022Mikael JakasSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa kirjoittaa lyhyitä ohjelmia jollain yleiskäyttöisellä ohjelmointikielellä (esim. Python).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
- itsenäistä opiskelua 39 h
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Ohjelmoinnin peruselementit: muuttujat, lausekkeet, ehtolause, toistolauseet, taulukot ja merkkijonot.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.


Takaisin