VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2020

Konetekniikan koulutus (KT 2020)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
KT2020-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
KT2020-1002Yleiset perusopinnot55
KT2020-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IKTP0101Johdatus koneinsinööriopintoihin2
IKTA0106Konealan työturvallisuus2
TLVP1103Työvälineohjelmat3
IYTP0601Ohjelmoinnin perusteet3
KT2020-1004Kielet ja viestintä15
IKTP0201Tiedottava viestintä2
IKTP0506Vaikuttava viestintä3
IKTP0205Tekniikan englanti 13
IKTP0206Tekniikan englanti 22
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
KT2020-1005Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IKTP0111Differentiaalilaskenta2
IKTP0112Integraalilaskenta2
IKTP0307Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
KT2020-1006Luonnontieteet15
IKTP0309Mekaniikka3
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IYTA0313Kemia 13
KT2020-1007Ammatilliset perusopinnot85
KT2020-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1121Leading People and Production5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
KT2020-1009Energia ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
KT2020-1010Opiskelijaprojektit10
IKTA2404Purkuprojekti3
IKTA2405Kokoonpanoprojekti2
IKTA2406Tuotekehitysprojekti5
KT2020-1011Koneen suunnittelu ja tuotekehitys20
IKTA2502Koneenpiirustus5
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKTA2503Statiikka ja lujuusoppi5
IKTA2506Koneenelimet5
KT2020-1012Valmistustekniikka15
IKTA2704Materiaalit5
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiot5
KT2020-1013Mekatroniikka15
IKA0607Koneautomaatio 15
IKA0608Koneautomaatio 25
IKA0405Robotiikka5
 
KT2020-1014SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
KT2020-1015Kone- ja automaatiosuunnittelu45
KT2020-1016Suunnittelu15
IKTS5101Lujuusopin jatkokurssi5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAA5
IKTS1121Kehittyvä koneensuunnittelu5
KT2020-1017Automaatio15
IKTS5303Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi5
IKTS5304PLC ja soluohjaimet5
IKTS5305Tuotantoteknologiat ja robotisoidut järjestelmät5
KT2020-1018Projektit15
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)5
IKTS5103Simultaanisuunnittelu ja projektinhallinta5
IKTS5104Modulaarinen laiterakennus5
KT2020-1019Process and Project Management45
KT2020-1020Sustainable Energy Management15
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
KT2020-1021Renewable Energy Systems15
IEYS0102Bioenergy Systems5
IKTS4111Project in Energy Systems5
IKTS4103Project Management for Energy Business5
KT2020-1022Toiminnan kehittäminen15
IKTS6103Yrityksen strateginen suunnittelu5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminen5
IKTS2111Workshop in International Projects5
KT2020-1023Erilliset suuntaavat opinnot15
KT2020-1024Projektiopinnot
 
KT2020-1025VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0100Tandem svenska - kommunikativa kunskaper4
IXV0092Gearbox Design3
IZV0034Lisäävä valmistus5
 
KT2020-1026HARJOITTELU30
 
KT2020-1027OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät