VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet (IKTP1123) > 2022-2023

Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP1123
OPS: ET 2021 / 2021V
KT 2021 / 2021V
YT 2021 / 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007KT2021-2, KT2021-2A, KT2021-2B, KT2021-2C, KT2021-2D9.1.2023 – 30.4.2023Lotta SaarikoskiSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3008KT2021V-2, KT2021V-2A, KT2021V-2B19.8.2022 – 31.12.2022Lotta SaarikoskiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3009ET2021-2, ET2021-2A, ET2021-2B, ET2021-2C, ET2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Katariina Pukkila-PalmunenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3010ET2021V-2, ET2021V-2A, ET2021V-2B, YT2021V-2, YT2021V-2A, YT2021V-2B26.8.2022 – 31.12.2022Minna UimonenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3011YT2021-2, YT2021-2A, YT2021-2B, YT2021-2C, YT2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Katariina Pukkila-PalmunenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa seurata ja analysoida yrityksessä syntyviä kustannuksia, kohdistaa ne oikein ja käyttää niitä apuna yrityksen toiminnan suunnittelussa ja kannattavan yritystoiminnan ohjauksessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 50 h
- itsenäistä opiskelua 85 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Sisältö

Operatiivisen laskentatoimen merkitys ja asema, taloushallinnon käsitteistö, katetuottolaskenta, investointilaskenta, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, perinteinen suoritekohtainen kustannuslaskenta, toimintolaskennan perusteet, hinnoittelu eri näkökulmista.

Opiskelumateriaali

Neilimo &Uusi-Rauva, Johdon laskentatoimi, Edita.
Ikäheimo: Lounasmeri ja Walden: Yrityksen laskentatoimi, WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, tentti.


Takaisin