VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Kestävä kehitys ja kiertotalous (IEYX1004) > 2021-2022

Kestävä kehitys ja kiertotalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1004
OPS: ET 2020 / KT 2020 / YT 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2020-2A, KT2020-2B, KT2020-2C, KT2020-2D1.9.2021 – 31.12.2021Asseri LaitinenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005ET2020-2A, ET2020-2B, ET2020-2C, ET2020-2D3.8.2021 – 31.12.2021Asseri LaitinenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3006YT2020-2A, YT2020-2B, YT2020-2C, YT2020-2D1.1.2022 – 1.5.2022Asseri LaitinenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet sekä merkitykset globaalisti. Hän ymmärtää kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteet tämän hetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä globaalit syyt kestävän kehityksen ja kiertotalouden takana.

Opiskelija osaa kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kestävän kehityksen osa-alueet. Opiskelija osaa soveltaa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja liiketoiminnassa.

Sisältö

Resurssien niukkuus. Kestävän kehityksen osa-alueet.
Kiertotalous ja sen liiketoimintamallit. Kiertotalous ja kestävä kehitys käytännön liiketoiminnassa.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali, Sitran kiertotalousjulkaisut.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityö toimeksiantajan aiheesta.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Projektityö, projektin hallinta, itsearviointi, ryhmäarviointi.


Takaisin