VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Energiatekniikan prosessit (IEYX1001) > 2021-2022

Energiatekniikan prosessit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1001
OPS: ET 2021 / 2021V
KT 2021 / 2021V
YT 2021 / 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Heiska, Juho
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004ET2021-1A, ET2021-1B, ET2021-1C, ET2021-1D1.1.2022 – 29.5.2022Tilly AnderssonSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005KT2021-1A, KT2021-1B, KT2021-1C, KT2021-1D1.1.2022 – 29.5.2022Tilly AnderssonSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3006YT2021-1A, YT2021-1B, YT2021-1C, YT2021-1D2.8.2021 – 31.12.2021Juho HeiskaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3007KT2021V-1A, KT2021V-1B4.1.2022 – 29.5.2022Tilly AnderssonSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3008ET2021V-1A, ET2021V-1B, YT2021V-1A, YT2021V-1B1.1.2022 – 31.7.2022Tilly AnderssonSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eri energiantuotantomuotojen toimintaperiaatteet. Opiskelijalla on myös perus ymmärrys energianvarastoinnista. Hän tietää tuotantokustannusten muodostumisen perusteet ja pystyy osallistumaan asiaan liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 53 h
- itsenäistä opiskelua 82 h
- Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Ensisijaisesti sähköntuotantoon keskittyvien voimalaitostyyppien toimintaperiaatteet ja niiden prosessikuvaukset perustasolla.

Opiskelumateriaali

Huhtinen-Korhonen-Pimiä-Urpalainen: Voimalaitostekniikka. Opetushallitus 2013.
Muu opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, arvioitavat harjoitukset.


Takaisin