VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiavarastointi (EVS) > 2024 > Vuosi 1

Energiavarastointi (EVS 2024)

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.1.2024
Laajuus: 60 op
Kesto: 1 vuosi
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2024)

Vuosi: 1kaikki
Lukukausi
KoodiNimiKevätSyksyOP
 
EVS2024-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT25
EV00BN53Energiajärjestelmän murrosx5
EV00BN55Sähkökemiallinen ja kemiallinen energiavarastointix5
EV00BN56Fysikaalinen energiavarastointix5
EV00BN57Energiavarastoinnin liiketoimintamallitx5
YY00BO07Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmätx5
 
EVS2024-1002VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTx5
 
EVS2024-1003OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitusx5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutusx10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihex15