VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiavarastointi (EVS) > 2024 > Vuosi 1 > Sähkökemiallinen ja kemiallinen energiavarastointi (EV00BN55)

Sähkökemiallinen ja kemiallinen energiavarastointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: EV00BN55
OPS: EVS 2024
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002EVS2024-129.3.2024 – 29.5.2024Joel SongokSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• Arvioida erilaisia kemiallisia ja sähkökemiallisia energianvarastointi tapoja, niiden haasteita ja tulevaisuuden näkymiä
• Ymmärrät teoreettiset perusteet (sähkö)kemiallisesta energianvarastoinnista
• Osaat arvioida hyötysuhteita
• Osaat mitoittaa järjestelmiä

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lukion kemia tai vastavaat tiedot.

Sisältö

• Kemiallisen energianvarastoinnin teoreettiset perusteet
• Sähkökemiallisen energianvarastoinnin teoreettiset perusteet
• Vedyn valmistus sähkökemiallisesti ja käyttö
• Akkuteknologian perusteet ja käyttö

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama ja jakama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, verkko-opiskelu, harjoitukset, ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Arviointikriteerit

1-5

Arviointimenetelmät

Arvioitavat tehtävät

Lisätietoja

juho.heiska@vamk.fi


Takaisin