VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiavarastointi (EVS) > 2024

Energiavarastointi (EVS 2024)

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.1.2024
Laajuus: 60 op
Kesto: 1 vuosi
Kieli: Suomi
Vuosi
KoodiNimi1OP
 
EVS2024-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT25
EV00BN53Energiajärjestelmän murros5
EV00BN55Sähkökemiallinen ja kemiallinen energiavarastointi5
EV00BN56Fysikaalinen energiavarastointi5
EV00BN57Energiavarastoinnin liiketoimintamallit5
YY00BO07Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät5
 
EVS2024-1002VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
 
EVS2024-1003OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihe15