VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiavarastointi (EVS) > 2024 > Vuosi 1 > Energiavarastoinnin liiketoimintamallit (EV00BN57)

Energiavarastoinnin liiketoimintamallit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: EV00BN57
OPS: EVS 2024
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä eri energian varastointiteknologioihin sekä niiden tarjoamaan markkinapotentiaaliin erityisesti sähkö- ja reservimarkkinoilla.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia (á 45 min)osallistuminen opintokertoihin, kirjalliseen materiaaliin perehtyminen, kurssitehtävän laadinta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Kiinteät energiavarastot, Liikkuvat energiavarastot (V2G), Energia-alan liiketoiminta, Sähkömarkkinat, Reservimarkkinat, Energia-yhteisöt sekä virtuaalivoimalaitoskonsepti ja energiavarastot käyttöpaikassa(koti/teollisuus).

Aluevaikuttavuus

Opintojakso tukee Vaasan energiaklusterin toimintaa sekä tarjoaa alueelle keskeistä tietoa (giga Vaasa).

Kansainvälisyys

Osa opiskelumateriaalista on englanninkielistä.

Opiskelumateriaali

Journal artikkeleita sekä ohjaajan erikseen nimeämä materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa (mahdollisuus myös nauhoitteisiin erikseen sovittaessa ryhmän kanssa).

Arviointikriteerit

skaala 1-5

Arviointimenetelmät

Osallistuminen opetukseen 10 pistettä
Kurssitehtävä pienryhmissä 20 pistettä (A-osa 10 pistettä ja B-osa 10 pistettä)
yhteensä 30 pistettä

Harjoittelu

ei ole


Takaisin