VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2022

Energiatekniikan koulutus (ET 2022)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2022
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
ET2022-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
ET2022-1002Yleiset perusopinnot55
ET2022-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
ET2022-1004Kielet ja viestintä15
IK00BE69Viestintä5
IK00BE70Tekniikan englanti5
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
ET2022-1005Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IK00BE73Numeerinen matematiikka5
IK00BE74Analyysi5
ET2022-1006Luonnontieteet15
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
ET2022-1007Ammatilliset perusopinnot85
ET2022-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IKTP1121Leading People and Production5
ET2022-1009Energiatekniikka25
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
IEYS2004Sähköenergiajärjestelmät5
IE00BE78Lämmönsiirto5
ET2022-1010Ympäristötekniikka20
IEYX0910Projektinhallinta5
IE00BE79Ympäristölaboraatiot5
IE00BE80Ympäristölainsäädäntö ja -johtaminen5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
ET2022-1011Polttoaineet ja puhdistus10
IY00BE81Palaminen ja polttoaineet5
IYS1401Ilmansuojelutekniikka5
ET2022-1012Tekniikan perusteet15
IE00BE82Konetekniikan perusteet5
IE00BE83Sähkötekniikan perusteet5
IEYX0705Tekninen dokumentaatio5
 
ET2022-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
ET2022-1014Energy Technology45
ET2022-1015Powerplant Technology15
IEYS0204Control Systems5
IEYS0205Heat Energy Systems5
IEYS0201Construction of Energy Facilities5
ET2022-1016Electrical Technology15
IXV0093Battery Drives5
IEYS0206Smart Grids5
IEYS0202Energy Production5
ET2022-1017Renewable Energy Systems15
IEYS0104Solar and Wind Power5
IEYS0102Bioenergy Systems5
IEYS0105Contemporary Issues in Technology and Management5
ET2022-1018Ympäristö ja yhteiskunta15
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointi5
IE00BE84Hiilineutraali yhteiskunta5
IEYS1403Jätehuoltotekniikka5
ET2022-1019Process and Project Management40
ET2022-1020Energy Project Development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
ET2022-1021Business Process Development15
IKTS6102Special Aspects in Project and Process Management5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminen5
IKTS2111Workshop in International Projects5
ET2022-1022Energy Project Management10
IKTS4103Project Management for Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
ET2022-1023Teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Reaalianalyysi5
IX00BE87Kompleksianalyysi5
IX00BE88Kenttäteoria5
 
ET2022-1024VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
ET2022-1025HARJOITTELU30
 
ET2022-1026OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät