VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 3

Ympäristöteknologian koulutus (YT 2018)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2018
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT13
IEYX0100Yleiset perusopinnot10
IEYX0200Kielet ja viestintä5
IKTP0506Vaikuttava viestintäx3
IKTP0206Tekniikan englanti 2x2
IEYX0400Matematiikka2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskentax2
IKT11600Luonnontieteet3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteetx3
IYT12000Ammatilliset perusopinnot3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta3
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminenx3
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT48
IEYS5000Ympäristöteknologia33
IEYS1300Vesitekniikka8
IYA0304Vesiensuojelux3
IEYS1302Vesiensuojelun laboraatiotx2
IYTS1104Vesikemiax3
IEYS1400Yhdyskuntatekniset ratkaisut10
IEYS1402Geotekniikkax5
IEYS1401Yhdyskuntatekniikkax5
IEYS1100Ympäristösuunnittelu10
IEYS1102Paikkatietojärjestelmätx5
IEYS1105Rakennettu ympäristöx5
IEYS1200Ympäristövaikutukset5
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointix5
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot15
IEYS4000Projektiopinnot
 
IXYV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät