VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Ympäristöteknologia (IEYS5000)

Ympäristöteknologia

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYS5000
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 60 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Ympäristöteknologian suuntaavissa opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan omalla ammattialallaan. Suuntaavien opintojen laajuus on 60 opintopistettä, jotka koostuvat neljästä 15 op moduulista.

Sisältö

Vesitekniikka, 15 op
Yhdyskuntatekniset ratkaisut, 15 op
Ympäristösuunnittelu, 15 op
Ympäristövaikutukset, 15 op
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 15 op Projektiopintoja työpaikallaan ja korvata niillä joku suuntaavista moduuleista.
Lisäksi on mahdollisuus valita Energiatekniikan kanssa yhteinen moduuli Renewable Energy Systems, 15 op.


Takaisin