VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Kielet ja viestintä (IEYX0200)

Kielet ja viestintä

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYX0200
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Henrik
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi työelämän eri tilanteissa. Opiskelija ymmärtää kommunikointitaitojen tärkeyden työelämässä ja osaa viestiä uusia viestintämuotoja käyttäen.


Takaisin