VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2016

Ympäristöteknologian koulutus (YT 2016)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2016
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT120
IEYX0100Yleiset perusopinnot71
IKT11110Opinnot ja perusvalmiudet7
IEYX0101Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihin2
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuus2
IYTP0102Tietokone opiskeluvälineenä3
IEYX0200Kielet ja viestintä15
IYTP0306Tiedottava viestintä2
IYTP0414Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IKTP0207Työelämän ruotsi5
IKTP0205Tekniikan englanti 13
IKTP0206Tekniikan englanti 22
IKT11120Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1121Leading People and Production5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IEYX0300Tietotekniikka7
IYTP0601Ohjelmoinnin perusteet3
IEYX0301Tietokannat ja tietojärjestelmät4
IEYX0400Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IKTP0111Differentiaalilaskenta2
IKTP0112Integraalilaskenta2
IYTP0304Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
IEYX0500Fysiikka12
IKTP0309Mekaniikka3
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IYT12000Ammatilliset perusopinnot49
IEYX0600Kemia11
IYTA0311Tekniikan kemia5
IYTA0310Kemian laboraatiot3
IYTA0312Palaminen ja polttoaineet3
IEYX0700Tekniikan perusopinnot10
IEYX0701Tekninen dokumentaatio4
IEYX0703Sähkötekniikan perusteet3
IEYX0702Konetekniikan perusteet3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta18
IEYX0908Ilman- ja ilmastonsuojelu3
IEYX0901Ilman epäpuhtaudet4
IEYX0906Ympäristöohjaus3
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminen3
IEYX0907Kiertotalous3
IYTA0408Jätehuolto2
IEYX1000Energiatekniikka10
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT60
IEYS1000Ympäristötekniikka60
IEYS1100Ympäristösuunnittelu15
IEYS1102Paikkatietojärjestelmät5
IEYS1101Paikkatietoprojekti5
IEYS1103Ympäristönsuunnitteluprojekti5
IEYS1200Ympäristövaikutukset15
IEYS1201Ympäristön käyttö ja seuranta5
IEYS1202Rakennettu maisema5
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointi5
IEYS1300Vesitekniikka15
IEYS1301Vesistöjen suojelu3
IEYS1302Vesiensuojelun laboraatiot2
IYTS1104Vesikemia3
IYTS1105Vesilaboraatiot3
IYTS1102Vesienkäsittelyn prosessit4
IEYS1400Yhdyskuntatekniset ratkaisut15
IEYS1401Yhdyskuntatekniikka5
IEYS1403Jätehuoltotekniikka5
IEYS1402Geotekniikka5
IYTS9400Infrarakentaminen15
IEYS0201Construction of Energy Facilities5
IEYS1404Infrarakentamisen suunnittelu ja tuotantotekniikka5
IEYS1405Voimalaitoksen pohjarakennustyöt5
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot25
IYTS9300Teknillinen matematiikka10
IXS9108Vektorianalyysi3
IXS9109Analyysin jatkokurssi4
IXS9110Integraalimuunnokset3
IEYS4000Projektiopinnot15
 
IXYV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö