VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Finanssimatematiikka (TLTP0704) > 2023-2024

Finanssimatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0704
OPS: LT 2022 / 2022V / 2022W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Siegfrids, Kerstin
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012LT2022-2K21.8.2023 – 22.10.2023Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013LT2022-2M, LT2022-2O21.8.2023 – 22.10.2023Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014LT2022-2T21.8.2023 – 22.10.2023Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3016LT2022-2W21.8.2023 – 24.12.2023Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017LT2022V-2T21.8.2023 – 17.12.2023Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaa kaupan ja hallinnon eri aloilla tarvittavat matemaattiset valmiudet, osaa käyttää nykyaikaisia laskentavälineitä ja matemaattisia menetelmiä talouselämän ilmiöiden loogisessa analysoinnissa ja päätöksenteossa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81h, josta virtuaaliopetusta 40 h ja itsenäistä työskentelyä 41 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Talousmatematiikka

Sisältö

Prosentit, arvonlisäverolaskut, kate, yksinkertainen korko, koronkorko, jaksolliset suoritukset, luottolaskut, investointilaskelmat

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit kurssilla valitaan siten, että alueen yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Kansainvälisyys

Esimerkeissä vertaillaan eroja talouden suureiden laskentakäyttännöissä valtioiden välillä (esim. ALV.).

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Arviointikriteerit

5: Osaa käyttää finanssimatematiikan keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaa kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle finanssimatematiikan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä sekä keskustella rajatun kohderyhmän kanssa finanssimatematiikan asioista ja ilmiöistä.
3: Osaa käyttää finanssimatematiikan keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää finanssimatematiikan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Osaa keskustella rajatun kohderyhmän kanssa finanssimatematiikan keskeisimmistä asioista sekä tuottaa kirjallista ja suullista tilastotieteen perustietoa.
1: Tunnistaa ja ymmärtää finanssimatematiikan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Osaa dokumentoida finanssimatematiikan keskeisiä ilmiöitä ja kommunikoida finanssimatematiikan keskeisistä asioista.

Arviointimenetelmät

Tentti (80%) ja laskuharjoitusten (20%) suorittaminen. Numeerinen arviointi 1-5.


Takaisin