VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Työoikeuden perusteet (TLTP0702) > 2023-2024

Työoikeuden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0702
OPS: LT 2022 / 2022V / 2022W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012LT2022-2K21.8.2023 – 22.10.2023Mika KärkkäinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013LT2022-2M, LT2022-2O21.8.2023 – 22.10.2023Mika KärkkäinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014LT2022-2T21.8.2023 – 22.10.2023Mika KärkkäinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3016LT2022-2W21.8.2023 – 22.10.2023Mika KärkkäinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017LT2022V-2T21.8.2023 – 17.12.2023Mika KärkkäinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin työlainsäädännön perusteet sekä hahmottaa työoikeuden merkityksen alati muuttuvassa työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 54 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Työsopimuslaki ja sen soveltaminen käytännön työelämään, työaika- ja vuosilomalainsäädäntö työelämässä, työehtosopimukset ja niiden merkitys työelämässä, työsuojelulainsäädäntö ja työterveys osana turvallista ja terveellistä työuraa, yhteistoimintamenttely osana yrityksen muutosta.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Paanetoja Jaana: Työoikeus tutuksi (uusin saatavilla oleva painos)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelja hallitsee kiitettävästi keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee kiitettävästi soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.
3 Opiskelja hallitsee hyvin keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.
1 Opiskelja hallitsee tyydyttävästi keskeisen työlainsäädännön sekä kykenee tyydyttävästi soveltamaan opittua käytännön työelämässä niin esimiehenä kuin alaisena.

Arviointimenetelmät

Tentti Moodlessa ja harjoitukset. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin