VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Yrityksen johtaminen (TLA0103) > 2023-2024

Yrityksen johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0103
OPS: LT 2022 / 2022V / 2022W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Sari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3016LT2022-2K23.10.2023 – 24.12.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017LT2022-2M, LT2022-2O23.10.2023 – 24.12.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3018LT2022-2T23.10.2023 – 24.12.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3020LT2022-2W23.10.2023 – 17.12.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3021LT2022V-2T21.8.2023 – 17.12.2023Sari SaarikoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen johtamisen perusteisiin ja valmentaa häntä toimimaan esimies- /johtotehtävissä liike-elämän palveluksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 23 h
Itsenäistä opiskelua 53 h
Yhteensä 76 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys, talous, juridiikka.

Sisältö

Johtamisen (management) ja johtajuuden (leadership) luonne ja osa-alueet.
Yrityksen liikeidean sisäistäminen, selkeän vision kuvaaminen, strategiaan perehtyminen, tavoitteiden asetanta ja seuranta

sekä yrityksen arvot osana organisaatiokulttuuria.

Toiminnan analysointi, kehittämisen suunnittelu ja yrityksen talousjohtamisen perusteet.

Laatuajattelu / vastuullisuus (kestävä kehitys) osana yrityksen johtamista

Toiminnan jatkuva kehittäminen ja muutosjohtaminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssi antaa osallistujille valmiuksia toimia esimiestehtävissä alueen yrityksissä.

Kansainvälisyys

Kurssilla kannustetaan kansainvälisten yhteyksien luomiseen.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot
Tuntitehtävät
RYhmätyö

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).
Kurssitehtävä /ryhmätyö 60%
Tuntitehtävät 10%
Lähituntityöskentely/osallistuminen lähiopetukseen 20%
Työryhmätoiminnan itsearviointi 10%


Takaisin