VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Informationsbehandling (T-ITE) > 2003G

Informationsbehandling (T-ITE 2003G)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 22.8.2003
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Ruotsi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi123OP
 
TIF10000GRUNDSTUDIER105
TIF11000Allmänna grundstudier48
TIF11100Orienterande studier3
GGG11101Studier och informationssökning1,5
GGG11102Etik1,5
TIF11200Företagsamhet och samhälle13,5
GGG11201Nationalekonomi1,5
GGG11202Företagsamhet3
GGG11203Kvalitetsstyrningens grunder3
GGG11217Styrning av personalresurser3
TIF11205Marknadsföringens grunder3
TIF11300Språk och kommunikation15
GGG11303Informativ kommunikation1,51,5
GGG11309Språk och påverkan33
TIF11314ATK-suomi33
TIF11323Professional English4,54,5
GGG11331Valbart främmande språk3
TIF11315Ammatti Atk-suomi3
TIF11324Advanced Professional English3
TEF11331Geschäftsdeutsch4,5
TEF11341Le français des affaires4,5
TIF11400Databehandling9
GGG11401Databehandlingens grunder1,5
GGG11402Datanät3
TIF11407Työvälineohjelmat4,5
TIF1150BMatematik och naturvetenskap7,5
TIF11501Datateknikens matematik och logik1,5
TIF11508Handelsmatematik3
TIF11503Grunderna i statistik1,5
TIF11506Grunderna i forskningsarbete1,5
TIF12000Yrkesinriktade grundstudier57
TIF12100Företagsverksamhet och adb10,5
TIF12102Företagets logistik1,5
TIF12103Grunderna i affärsbokföring och bokslut3
TIF12104Företagets datasystemtillämpningar3
TIF12111IT-rätt3
TIF12200Apparaturlära9
TIF12201Apparatur och systemprogramvara3
TIF12202Mikrostöd3
TIF12203Datakommunikation3
TIF12300Programmering16,5
TIF12301Grunderna i programmering6
TIF12302Programutveckling4,5
TIF12303Dokumentation av program1,5
TIF12304Definition av användargränssnitt1,5
TIF12307Dynamiska WWW-sidor3
TIF12401Systemarbete21
TIF12401Datasystem och systemarbete3
TIF12402Grunderna i datalagring3
TIF12406Planering av datasystem6
TIF12407Redskapsprogrammens makrospråk3
TIF12409Projektledning3
TIF12405Client / Server system3
 
TIF20000INRIKTADE STUDIER30
TIF21001Datakommunikation30
TIF21100Nätverk 15
TIF21101Operativsystem4,5
TIF21102Lokala nätverk6
TIF21103Datasäkerhet i nätverk4,5
TIF21200Servermiljö15
TIF21201Serverprodukter och -applikationer4,5
TIF21202Datakommunikation och nätverk6
TIF21203Nätverk i praktiken4,5
TIF22000Systemutveckling30
TIF22100Planering15
TIF22106Systemarkitektur3
TIF22102Databasplanering och administration6
TIF22105Programintegrering3
TIF22104Testning och underhåll av datasystem3
TIF22200Programkonstruktion15
TIF22201Decentraliserade systemlösningar6
TIF22205Java-programmering6
TIF22203Datasäkerhet3
TIF23000Digitala företagstjänster30
TIF23100Grafik och multimedia15
TIF23101Grafisk produktion4,5
TIF23102Webb-applikationer4,5
TIF23103Multimedia och Internet6
TIF23200Programmering och videoteknik15
TIF23201Nätverksprogrammering4,5
TIF23202Videofilmning och editering6
TIF232033D-grafik4,5
TTH27200Digitaalinen tuotanto - Digital produktion15
TTH27201Digitaalisen kuvan tuottaminen - Framställning av digital bild4,5
TTH27202Kuvankäsittely - Bildhantering3
TTH27205Grafiikka - Grafik4,5
TTH27206Julkaisutekniikka - Publikationsteknik3
TIF20002Inriktad valfri modul15
 
TIF30000FRITT VALBARA STUDIER15