VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Informationsbehandling (T-ITE) > 2003G > Vuosi 1

Informationsbehandling (T-ITE 2003G)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 22.8.2003
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Ruotsi

Opiskeluvuosi: 1 (2003-2004)

Vuosi: 123kaikki
KoodiNimiLukuvuoden
aikana
OP
 
TIF10000GRUNDSTUDIER58,5
TIF11000Allmänna grundstudier25,5
TIF11100Orienterande studier3
GGG11101Studier och informationssökningx1,5
GGG11102Etikx1,5
TIF11200Företagsamhet och samhälle7,5
GGG11201Nationalekonomix1,5
GGG11202Företagsamhetx3
GGG11217Styrning av personalresurserx3
TIF11300Språk och kommunikation4,5
TIF11323Professional Englishx4,5
TIF11400Databehandling9
GGG11401Databehandlingens grunderx1,5
GGG11402Datanätx3
TIF11407Työvälineohjelmatx4,5
TIF1150BMatematik och naturvetenskap1,5
TIF11501Datateknikens matematik och logikx1,5
TIF12000Yrkesinriktade grundstudier33
TIF12100Företagsverksamhet och adb6
TIF12103Grunderna i affärsbokföring och bokslutx3
TIF12104Företagets datasystemtillämpningarx3
TIF12200Apparaturlära9
TIF12201Apparatur och systemprogramvarax3
TIF12202Mikrostödx3
TIF12203Datakommunikationx3
TIF12300Programmering9
TIF12301Grunderna i programmeringx6
TIF12303Dokumentation av programx1,5
TIF12304Definition av användargränssnittx1,5
TIF12401Systemarbete9
TIF12401Datasystem och systemarbetex3
TIF12402Grunderna i datalagringx3
TIF12407Redskapsprogrammens makrospråkx3
 
TIF20000INRIKTADE STUDIER15
TIF20002Inriktad valfri modul15
 
TIF30000FRITT VALBARA STUDIER15