VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tutkimustyön lähtökohdat (SSYS1403)

Tutkimustyön lähtökohdat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1403
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SSY 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SY-1Y4.1.2016 – 4.6.2016Hanna-Leena MelenderSuomi7.12.2015 – 10.2.2016
2S-SY-1Y9.1.2017 – 28.4.2017Katja ValkamaSuomi12.12.2016 – 16.1.2017
3S-SY-1Y8.1.2018 – 1.6.2018Hanna-Leena MelenderSuomi11.12.2017 – 11.1.2018
4S-SY-1Y7.1.2019 – 2.6.2019Hanna-Leena MelenderSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
5S-SY-1Y7.1.2020 – 24.5.2020Hanna-Leena MelenderSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
3001SSY2020-1Y4.1.2021 – 2.5.2021Virpi VälimaaSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002SSY2021-1Y1.1.2022 – 31.7.2023Virpi VälimaaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3003SSY2022-1Y1.1.2023 – 31.7.2023Hilkka Korpi, Riikka LehesvuoSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3004S-SY-23S, SSY2023-1Y1.1.2024 – 31.7.2024Virpi VälimaaSuomi 

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2023-2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella tutkimuksen toteutuksen valinnat kulloinkin valitun tieteenfilosofisen lähestymistavan perusteella
- suunnitella tutkimusprosessin vaiheet
- valita tutkimukselle kulloinkin sopivan tutkimustyypin
- suunnitella ja toteuttaa eettisesti kestävät ratkaisut tutkimus- tai kehittämistyössä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 14 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 40 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

- tieteenfilosofiset lähestymistavat
- tutkimusprosessi
- tutkimustyypit
- tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu alueelliseen tutkimustoimintaan

Kansainvälisyys

Opiskelija tutustuu kansainväliseen menetelmäkirjallisuuteen ja tutkimukseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luento-opetus
- harjoitustehtävä, joka toimii opintosuorituksena

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti tieteenfilosofisia lähestymistapoja
- kuvaa esimerkinomaisesti tutkimusprosessin vaiheita
- kuvaa esimerkinomaisesti tutkimustyyppejä
- kuvaa esimerkinomaisesti tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita

Taso 3: opiskelija
- kuvaa tieteenfilosofiset lähestymistavat ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa tutkimusprosessin vaiheet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa keskeiset tutkimustyypit ja perustelee sopivan tutkimustyypin valinnan tutussa kontekstissa
- kuvaa tutkimus- ja kehittämistyön keskeiset eettiset periaatteet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti tieteenfilosofisia lähestymistapoja ja valitsee uuteen kontekstiin sopivan tieteenfilosofisen lähestymistavan huolellisesti perustellen
- soveltaa tietoaan tutkimusprosessista huolellisesti perustellen ja joustavasti
- tarkastelee analyyttisesti tutkimustyyppejä ja valitsee uuteen kontekstiin sopivan tutkimustyypin huolellisesti perustellen
- tarkastelee analyyttisesti tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

- harjoitustehtävä 100 %, numeerinen arviointi

Harjoittelu

-

Lisätietoja

-


Takaisin