VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Monikulttuurisuus (SSHP3103) > 2020-2021

Monikulttuurisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSHP3103
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SH 2019 / 2019V
TH 2019
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021 / 2021)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3003SH2019V-12K24.8.2020 – 20.12.2020Suomi17.8.2020 – 11.9.2020
3005SH2019-12DK4.1.2021 – 20.6.2021Suomi 
3007SH2019-12CK4.1.2021 – 20.6.2021Suomi 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaiset kulttuuritaustat omassa toiminnassaan hoitotyössä ja tunnistaa eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten terveyteen ja elämään vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija ymmärtää terveyden ja sairauden merkityksen monikulttuurisesta näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä ohjattua opiskelua 26 h
- mistä itsenäistä opiskelua 26 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Erilaisten kulttuurien kohtaaminen hoitotyössä. Terveys ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää hoitotyötä huomioiden eri kulttuuriset taustat
- suunnitella ja toteuttaa hoitotyötä monikulttuurisesta näkökulmasta

Taso 3
Opiskelija osaa:
- ottaa huomioon monikulttuuriset näkökulmat toteuttaessaan hoitotyötä

Taso 1
Opiskelija osaa:
- kuvata ja tunnistaa eri kulttuurien vaikutukset hoitotyön toiminnassa ja toteutuksessa

Arviointimenetelmät

Tehtävä, josta numeerinen arvointi (0-5).


Takaisin