VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2019

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2019)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SSHP3000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT98
SSHP3100Opiskelu oppimisympäristössä18
SSHP1101Oppiminen ja opiskelutaidot1
SSHP3101Tietotekniikka2
SSHP1103Hoitotyön ruotsi I2
SSHP1104Hoitotyön ruotsi II2
SSHP0103Hoitotyön englanti3
SSHP1105Hoitotyön viestintä3
SSHP3102Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät3
SSHP3103Monikulttuurisuus2
SSHP3200Terveyden lähtökohdat7
SSHP1301Anatomia ja fysiologia I3
SSHP1902Anatomia ja fysiologia II2
SSHP1302Mikrobiologia1
SSHP1303Patologia1
SSHP1410Terveyden edistämisen perusteet7
SSHP1401Väestön terveyden edistäminen33
SSHP1405Oppiminen, opetus ja ohjaus22
SSHA6110Hyvinvointiteknologia2
SSHP3300Terveyttä edistävä hoitotyö7
SSHP1501Seksuaali- ja lisääntymisterveys3
SSHP3301Eri-ikäisten terveydenhoito4
SSHP3400Theoretical Basics of Nursing6
SSHP1601History of Nursing and Nursing Science2
SSHP3401Philosophical and Ethical Basics of Nursing2
SSHP1603Basics of Evidence Based Practice2
SSHP1710Hoitotyön kliiniset perusteet12
SSHP3505Hoitotyön kliininen perusosaaminen6
SSHP1802Lääkehoidon perusosaaminen4
SSHP1704Ensiapu ja poikkeusolot2
SSHP3510Kliininen hoitotyö I15
SSHP3501Sisätautien hoitotyö6
SSHP3502Mielenterveys- ja päihdetyö5
SSHP1803Farmakologia2
SSHP3504Lääkehoito-osaamisen syventäminen2
SSHP3520Kliininen hoitotyö II17
SSHP3503Gerontologinen hoitotyö3
SSHA0804Kirurginen hoitotyö4
SSHP3607Perioperatiivinen hoitotyö3
SSHP3605Säteilyturvallisuus2
SSHA5102Palliatiivinen hoitotyö2
SSHA0803Lasten ja nuorten hoitotyö3
SSHP2010Tutkimus- ja kehittämisosaaminen15
SSHP2005Projektiosaaminen3
SSHA0404Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen I33
SSHP2002Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen II22
SSHP2006Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen III3
SSHP2007Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys4
 
SSHA6000SAIRAANHOITAJAN SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT13
SSHA6100Sairaanhoitajan asiantuntijuuden syventäminen
SSHA5104Asiantuntijuuden syventäminen akuuttihoitotyössä11
SSHA5105Asiantuntijuuden syventäminen perioperatiivisessa hoitotyössä11
SSHA5106Asiantuntijuuden syventäminen psykiatrisessa hoitotyössä11
SSHA5107Asiantuntijuuden syventäminen lasten ja nuorten hoitotyössä11
 
SSHV0003VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
 
SSHH0000HARJOITTELU75
SSHH0026Kliiniseen hoitotyöhön perehtyminen12
SSHH0021Muistikaveritoiminta33
SSHH0009Sisätautien hoitotyön harjoittelu1010
SSHH0010Mielenterveystyön harjoittelu10
SSHH0031Gerontologisen hoitotyön harjoittelu55
SSHH0014Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu1313
SSHH0012Lasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu88
SSHH0025Kliinisen hoitotyön osaamisen syventäminen14
 
SSHO0000OPINNÄYTETYÖ15
SSHO0114Opinnäytetyön suunnittelu5
SSHO0112Opinnäytetyön toteutus5
SSHO0115Opinnäytetyön raportointi5