VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 2 > Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä (SAPA0506)

Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0506
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-2VK8.1.2018 – 1.6.2018Sanna KeskikuruSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
4S-SA-2A31.8.2018 – 21.12.2018Sanna Keskikuru, Karina BjörninenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
5S-SA-2B31.8.2018 – 21.12.2018Sanna Keskikuru, Karina BjörninenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää ryhmämuotoista työtä sosiaalialan asiakastyössä asiakaslähtöisesti.

Sisältö

- moniammatillisuus
- konkreettinen yhteistyö terveysalan opiskelijoiden kanssa
• yhteisötyö
• sosiokulttuurinen työ ( sosiaalityön, taiteen ja toimintatutkimuksen yhdistäminen)
• sosiaalinen sirkus
• yhteisödraama ja muut toiminnalliset menetelmät
• ryhmän ohjaajan osaaminen
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaaminen
• ryhmä sosiaalityön menetelmänä
• vertaisryhmän merkitys asiakastyössä
• asiakasryhmän ohjaaminen käytännössä yhteistyössä työelämän kanssa

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- toimia ryhmän jäsenenä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Taso 3: Opiskelija osaa
- koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa

Taso 5: Opiskelija osaa
- toimia vastuullisesti ja itsenäisesti ryhmässä sekä johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.


Takaisin