VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä (SAPA0506) > 2019-2020

Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0506
OPS: SA 2018 / 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020 / 2020)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
6S-SA-2A28.10.2019 – 22.12.2019Henna MinkkinenSuomi44 h19.8.2019 – 9.9.2019
7S-SA-2B2.9.2019 – 22.12.2019Henna MinkkinenSuomi44 h19.8.2019 – 9.9.2019
8S-SA-1VK, S-SA-2VK6.1.2020 – 24.5.2020Ville NisonenSuomi36 h16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää ryhmämuotoista työtä sosiaalialan asiakastyössä asiakaslähtöisesti.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 104 tuntia, josta luentoja ja harjoituksia 44 tuntia.

Sisältö

- moniammatillisuus
- konkreettinen yhteistyö terveysalan opiskelijoiden kanssa
• yhteisötyö
• sosiokulttuurinen työ ( sosiaalityön, taiteen ja toimintatutkimuksen yhdistäminen)
• sosiaalinen sirkus
• yhteisödraama ja muut toiminnalliset menetelmät
• ryhmän ohjaajan osaaminen
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaaminen
• ryhmä sosiaalityön menetelmänä
• vertaisryhmän merkitys asiakastyössä
• asiakasryhmän ohjaaminen käytännössä yhteistyössä työelämän kanssa

Aluevaikuttavuus

Työmentelmien soveltaminen alueen työyhteisöissä

Opiskelumateriaali

Niemistö, R. 2002. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot.
Roivanen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (Toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. PS-Kustannus. 2008
Seikkula, J.& Arnkil, T. 2009. Dialoginen verkostotyö.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöt

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- toimia ryhmän jäsenenä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Taso 3: Opiskelija osaa
- koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa

Taso 5: Opiskelija osaa
- toimia vastuullisesti ja itsenäisesti ryhmässä sekä johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen harjoitustunneille, kirjallinen raportti


Takaisin