VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Client work in groups and communities (SAPA0506)

Client work in groups and communities

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0506
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 4 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-2VK2018-01-08 – 2018-06-01Sanna KeskikuruFinnish2017-12-11 – 2018-01-15
4S-SA-2A2018-08-31 – 2018-12-21Sanna Keskikuru, Karina BjörninenFinnish2018-08-20 – 2018-09-17
5S-SA-2B2018-08-31 – 2018-12-21Sanna Keskikuru, Karina BjörninenFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa
- hyödyntää ryhmämuotoista työtä sosiaalialan asiakastyössä asiakaslähtöisesti.

Contents

- moniammatillisuus
- konkreettinen yhteistyö terveysalan opiskelijoiden kanssa
• yhteisötyö
• sosiokulttuurinen työ ( sosiaalityön, taiteen ja toimintatutkimuksen yhdistäminen)
• sosiaalinen sirkus
• yhteisödraama ja muut toiminnalliset menetelmät
• ryhmän ohjaajan osaaminen
• ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaaminen
• ryhmä sosiaalityön menetelmänä
• vertaisryhmän merkitys asiakastyössä
• asiakasryhmän ohjaaminen käytännössä yhteistyössä työelämän kanssa

Assessment Criteria

Taso 1: Opiskelija osaa
- toimia ryhmän jäsenenä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Taso 3: Opiskelija osaa
- koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa

Taso 5: Opiskelija osaa
- toimia vastuullisesti ja itsenäisesti ryhmässä sekä johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.


Back