VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2022 > Vuosi 2 > Palveluliiketoiminnan johtaminen (SSYS1602)

Palveluliiketoiminnan johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1602
OPS: S-SY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: h
- mistä itsenäistä opiskelua: h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Tuotteistaminen ja palveluiden hinnoittelu
- Yritystoiminta ja yrittäjyys
- Liiketoimintasuunnitelma
- Palveluiden kilpailuttaminen ja tilaaja-tuottaja-mallit

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen määräämä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokka- ja verkko-opetus sekä kurssitehtävä

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen perusasioit
Taso 3: Opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen perusasioita ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
Taso 5: Opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti palveluliiketoiminnan kehittämistä ja johtamista ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Arviointimenetelmät

Osallistuminen opetukseen 30%, Kurssitehtävä 30%, Tentti 40%


Takaisin