VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Palveluliiketoiminnan johtaminen (SSYS1602) > 2022-2023

Palveluliiketoiminnan johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1602
OPS: SSY 2021
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004SSY2021-2Y1.1.2023 – 31.7.2023Piia Uusi-KakkuriSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: h
- mistä itsenäistä opiskelua: h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Tuotteistaminen ja palveluiden hinnoittelu
- Yritystoiminta ja yrittäjyys
- Liiketoimintasuunnitelma
- Palveluiden kilpailuttaminen ja tilaaja-tuottaja-mallit

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen määräämä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokka- ja verkko-opetus sekä kurssitehtävä

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen perusasioit
Taso 3: Opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen perusasioita ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
Taso 5: Opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti palveluliiketoiminnan kehittämistä ja johtamista ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Arviointimenetelmät

Osallistuminen opetukseen 30%, Kurssitehtävä 30%, Tentti 40%


Takaisin