VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2019V

Liiketalouden koulutus (LT 2019V)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi123OP
 
TLTV0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT105
TLVP1100Opiskeluvalmiudet8
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen18
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
TLA1000Ammatilliset opinnot11
TLP0201Kansantalous3
TLP0505Talousmatematiikka3
TLP0506Finanssimatematiikka3
TLP0311Liike-elämän ruotsi2
TLA1200Yritystoiminta ja oikeusnormit16
TLA1201Yritysoikeus2
TLA1202Logistiikka4
TLA1204Yrityksen johtaminen3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallinta3
TLTP0401Vastuullinen liiketoiminta4
TLA1400Markkinointi12
TLA0208Markkinoinnin perusteet5
TLA0202Markkinointilainsäädännön perusteet3
TLA0206Marketing Communication4
TLA1300Taloushallinto6
TLA0308Liikekirjanpidon perusteet4
TLA0309Liikekirjanpito käytännössä2
 
TLTS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
TLS2000Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto
TLS2110International Marketing15
TLS2111Company Internationalization5
TLS2102Marketing Mix Elements in International Marketing5
TLS2104Planning International Marketing5
TLS2500Yrityksen kansainvälinen toiminta15
TLS2501Ulkomaankaupan menettelyt -vienti ja tuonti5
TLS2502Kansainvälisen toiminnan rahoitus3
TLS2503International Human Resource Management3
TLS2504Kansainvälisen kaupan lainsäädäntö4
TIS1800Strategic Logistics Management15
TIS1801International Supply Chain Management5
TIS1803Procurement Management3
TIS1804Production Management3
TIS1504Integrated Business Processes (SAP)4
 
TXX0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
TLS2401Energiajärjestelmät5
TLS2402Energia-alan ympäristövastuut5
TLS2403Hankeharjoitus5
 
TXH0000HARJOITTELU30
 
TKO0000OPINNÄYTETYÖ15
TL00BL66Kypsyysnäyte