VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2022 > Vuosi 3

Konetekniikan koulutus (KT 2022)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2022
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
KT2022-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT20
KT2022-1002Yleiset perusopinnot5
KT2022-1004Kielet ja viestintä5
IK00BE69Viestintäx5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
KT2022-1007Ammatilliset perusopinnot15
KT2022-1008Johtaminen ja yritystoiminta5
IKTP1121Leading People and Productionx5
KT2022-1009Energia- ja ympäristötekniikka5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalousx5
KT2022-1010Koneen suunnittelu ja tuotekehitys5
IKTA2406Tuotekehitysprojektix5
 
KT2022-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
KT2022-1014Konetekniikka40
KT2022-1015Suunnittelutekniikat10
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)x5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAAx5
KT2022-1016Robottiautomaatio10
IKTS5303Robotiikan etäohjelmointi ja simulointix5
IKTS2213Automaatiojärjestelmätx5
KT2022-1017Tuotantoteknologiat10
IK00BE99Valmistusteknologiatx5
IK00BF00Tuotannon ohjaus ja kunnossapitox5
KT2022-1018Kehittyvä koneensuunnittelu10
IK00BF01Simulointi koneensuunnittelussax5
IK00BF02Reversed Engineeringx5
KT2022-1019Process and Project Management30
KT2022-1020Energy Project Development10
IKTS4102Project Marketingx5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Businessx5
KT2022-1021Business Process Development10
IKTS6102Special Aspects in Project and Process Managementx5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminenx5
KT2022-1022Energy Project Management10
IEYS0104Solar and Wind Powerx5
IKTS4103Project Management for Energy Businessx5
KT2022-1023Teknillinen matematiikka ja fysiikka10
IX00BE86Reaalianalyysix5
IX00BE87Kompleksianalyysix5
 
KT2022-1024VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTxx10
 
KT2022-1026OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät