VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2022 > Vuosi 3 > Valmistusteknologiat (IK00BE99)

Valmistusteknologiat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE99
OPS: KT 2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Elomaa, Sami
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003KT2022-3A, KT2022-3C7.1.2025 – 30.4.2025Anssi YppäriläSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Kaikki tuotteet valmistetaan jollain teknologialla. Valmistusteknologioiden tuntemus on yksi koneinsinööriopintojen perusteita. Opiskelija tuntee modernit ja perinteiset valmistusmenetelmät ja -järjestelmät sekä oppii ottamaan huomioon niiden vaatimukset tuotteen teknisessä ja taloudellisessa suunnittelussa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatilliset perusopinnot

Sisältö

Esimerkiksi valaminen, taonta, koneistus, CAM, 3D-tulostus, pinnoitus, ohutlevyt, liitokset, lasermenetelmät, jne.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali moodlessa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti, tuntityöskentely ja harjoitukset


Takaisin