VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Digitalisaation suuntaukset (DJ00BG03)

Digitalisaation suuntaukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: DJ00BG03
OPS: IDKJ 2021 / 2022 / 2023 / 2023T / 2024T / 2025K
Taso: Insinööri (ylempi AMK) / Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 2 (2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Moghadampour, Ghodrat
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001IDKJ2021-117.9.2021 – 31.10.2021Ghodrat MoghadampourSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3002IDKJ2022-131.10.2022 – 17.12.2022Johan DamsSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3003IDKJ2023-19.10.2023 – 1.12.2023Johan DamsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3004IDKJT2023-22.9.2024 – 12.10.2024 Suomi1.8.2024 – 13.9.2024
3006IDKJ2025K-1, IDKJT2024-17.1.2025 – 22.2.2025 Suomi1.12.2024 – 13.1.2025

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa yleisnäkemys tuoreista digitalisaatiosuuntauksista, kuten 5G, koneoppiminen (Machine Learning), tekoäly (Artificial Intelligence), data-analytiikka (Data Analytics), lohkoketju (Blockchain), jne. ja perehdyttää opiskelijaa niihin ja saada hänet ymmärtämään mitkä hyödyt uudet suuntaukset tarjoavat ja mitä ongelmia niillä voidaan ratkaista.

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
-Ymmärtää miten digitalisaatio käytännössä tapahtuu
-Ymmärtää mitä työkaluja digitalisaatiossa tarvitaan
-Ymmärtää tuoreimmat työkalut joilla digistalisaatioprosessia voidaan edistää
-Tarjota valmiuksia ottaa käyttöön tuoreimmat digitalisaatiosuuntaukset

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti ja luennot pidetään etänä. Opintojakso sisältää luentoja (18 h), ryhmätöitä ja laajemman kurssitehtävän. Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia, mikä pitää sisällään edellä luetellun lisäksi opiskelumateriaalin hyödyntämisen soveltuvin osin.

Sisältö

Tuoreimpien digitalisaatiosuuntausten esittely
Tarkempi perehtyminen valittuihin aiheisiin
Harjoitustyö valitusta aiheesta

Opiskelumateriaali

Oppimisalustalla ja luennoilla ilmoitettava muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena luokkatilassa (16 h) ja virtuaalisesti (8 h). Luennot verkossa, ryhmätyöskentely ja itsenäisesti toteutettavat etätehtävät.

Arviointikriteerit

Hyväksytyt harjoitustyöt ja mahdollinen loppukoe.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien esittely ja mahdollisen kokeen läpäisy.


Takaisin