VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Digitalisaation suuntaukset (DJ00BG03) > 2023-2024

Digitalisaation suuntaukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: DJ00BG03
OPS: IDKJ 2023
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Moghadampour, Ghodrat
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003IDKJ2023-19.10.2023 – 1.12.2023Johan DamsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa yleisnäkemys tuoreista digitalisaatiosuuntauksista, kuten 5G, koneoppiminen (Machine Learning), tekoäly (Artificial Intelligence), data-analytiikka (Data Analytics), lohkoketju (Blockchain), jne. ja perehdyttää opiskelijaa niihin ja saada hänet ymmärtämään mitkä hyödyt uudet suuntaukset tarjoavat ja mitä ongelmia niillä voidaan ratkaista.

Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
-Ymmärtää miten digitalisaatio käytännössä tapahtuu
-Ymmärtää mitä työkaluja digitalisaatiossa tarvitaan
-Ymmärtää tuoreimmat työkalut joilla digistalisaatioprosessia voidaan edistää
-Tarjota valmiuksia ottaa käyttöön tuoreimmat digitalisaatiosuuntaukset

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti ja luennot pidetään etänä. Opintojakso sisältää luentoja (18 h), ryhmätöitä ja laajemman kurssitehtävän. Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia, mikä pitää sisällään edellä luetellun lisäksi opiskelumateriaalin hyödyntämisen soveltuvin osin.

Sisältö

Tuoreimpien digitalisaatiosuuntausten esittely
Tarkempi perehtyminen valittuihin aiheisiin
Harjoitustyö valitusta aiheesta

Opiskelumateriaali

Oppimisalustalla ja luennoilla ilmoitettava muu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena luokkatilassa (16 h) ja virtuaalisesti (8 h). Luennot verkossa, ryhmätyöskentely ja itsenäisesti toteutettavat etätehtävät.

Arviointikriteerit

Hyväksytyt harjoitustyöt ja mahdollinen loppukoe.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävien esittely ja mahdollisen kokeen läpäisy.


Takaisin