VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 3 > Electrical Design Applications (IST8003)

Electrical Design Applications

Structure Type: Study unit
Code: IST8003
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 3 (2020-2021)
Semester: Autumn
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Västi, Mikko
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2020-2021

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D2020-08-24 – 2020-12-20Matti Niskala, Tapani EsalaFinnish2020-08-17 – 2020-09-11

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija saavuttaa valmiudet laatia itsenäisesti erilaisia sähkö- ja automaatioalan dokumentteja.

Student's Workload

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu.

Contents

Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja tuottamaan teollisuuden sähköistyksissä tarvittavia kaavioita ja muita sähköteknisiä dokumentteja. Erityisenä painopistealueena on automaatiojärjestelmällä ohjatut standardisoidut moottorilähdöt.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Kurssikansion materiaali.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Itsenäisesti suoritettavia harjoituksia jatkuvan palautteen ja ohjauksen tukemana. Opetus tapahtuu tietokoneluokassa, joka on erityisvarusteltu sähkösuunnittelun tarpeisiin.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
Arvosana 3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
Arvosana 1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

Suuntaa antava koe. Harjoitustöiden ja työskentelyn arviointi.


Back