VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 3 > Sähkösuunnittelun sovelluksia (IST8003)

Sähkösuunnittelun sovelluksia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST8003
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D24.8.2020 – 20.12.2020Matti Niskala, Tapani EsalaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa valmiudet laatia itsenäisesti erilaisia sähkö- ja automaatioalan dokumentteja.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu.

Sisältö

Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja tuottamaan teollisuuden sähköistyksissä tarvittavia kaavioita ja muita sähköteknisiä dokumentteja. Erityisenä painopistealueena on automaatiojärjestelmällä ohjatut standardisoidut moottorilähdöt.

Opiskelumateriaali

Kurssikansion materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettavia harjoituksia jatkuvan palautteen ja ohjauksen tukemana. Opetus tapahtuu tietokoneluokassa, joka on erityisvarusteltu sähkösuunnittelun tarpeisiin.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
Arvosana 3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
Arvosana 1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Suuntaa antava koe. Harjoitustöiden ja työskentelyn arviointi.


Takaisin