VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 3 > Basics of Data Transmission (IST8002)

Basics of Data Transmission

Structure Type: Study unit
Code: IST8002
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 3 (2020-2021)
Semester: Autumn
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Tuovinen, Olli
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2020-2021

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D2020-08-24 – 2020-12-20Timo RinneFinnish2020-08-17 – 2020-09-11
3002ST2018V-3, ST2018V-3A, ST2018V-3B2020-08-24 – 2020-12-20Timo RinneFinnish2020-08-17 – 2020-09-11

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa valita ohjausjärjestelmän komponentit, suunnitella järjestelmän kokoonpanon sekä kenttäliitynnät. Opiskelija hallitsee sarjamuotoisten kenttäväylien fyysiset rakenteet ja tiedonsiirtoperiaatteet sekä osaa liittää väylälaitteet ohjaavaan järjestelmään. Opiskelija hallitsee lähiverkkojen fyysiset rakenteet ja toteutustavat sekä osaa suunnitella ja konfiguroida automaatiojärjestelmien lähiverkkoja tietoturvan huomioiden.

Student's Workload

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Tietoliikenteen perusteet on vaihtoehtoinen opintojakso.

Contents

Automaatiojärjestelmien tiedonsiirto; kenttä- ja järjestelmäväylät ja niiden ominaisuudet. Ethernet- ja sarjamuotoisten väylien liikennöintiperiaatteet ja väylänhallintamenetelmät. Väylien fyysinen rakenne ja kahdennus. Optinen ja langaton tiedonsiirto teollisuuden sovelluksissa. Reaaliaikaiset protokollat; Profinet, Profibus DP/PA. Väyläliityntäisten laitteiden liittäminen ohjaavaan järjestelmään. Tietoturvalaitteet ja niiden konfigurointi. Etäyhteyksien toteuttaminen.
Järjestelmäkonfiguraatiot; keskitetty ja hajautettu rakenne. Järjestelmän laskennallinen käytettävyys ja menetelmät sen parantamiseksi. Prosessoreiden (cpu), I/O-korttien ja kenttäväyläliityntöjen valinta prosessijaon ja I/O-määrien mukaisesti. Prosessiasemakaappien suunnittelu; layout, tehonsyötöt, prosessiliitynnät, väyläkomponentit. Kenttäsuunnittelu; piirustustavat, ristikytkennän toteutus, kenttäjännitteen jakelu, kenttäkotelot, kaapelointi, häiriösuojauksen periaatteet.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Opetusmonisteet, laboratoriotyöohjeet, harjoitustyöohjeet.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, PC-harjoitukset ja laboraatiot.

Assessment Criteria

5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita

Assessment Methods

Tentti, harjoitukset, laboraatiot.

Further Information

Vastuuorganisaatio: VAMK


Back