VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 3 > Datasiirto ja logiikkasuunnittelu (IST8002)

Datasiirto ja logiikkasuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST8002
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Tuovinen, Olli
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D24.8.2020 – 20.12.2020Timo RinneSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002ST2018V-3, ST2018V-3A, ST2018V-3B24.8.2020 – 20.12.2020Timo RinneSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valita ohjausjärjestelmän komponentit, suunnitella järjestelmän kokoonpanon sekä kenttäliitynnät. Opiskelija hallitsee sarjamuotoisten kenttäväylien fyysiset rakenteet ja tiedonsiirtoperiaatteet sekä osaa liittää väylälaitteet ohjaavaan järjestelmään. Opiskelija hallitsee lähiverkkojen fyysiset rakenteet ja toteutustavat sekä osaa suunnitella ja konfiguroida automaatiojärjestelmien lähiverkkoja tietoturvan huomioiden.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietoliikenteen perusteet on vaihtoehtoinen opintojakso.

Sisältö

Automaatiojärjestelmien tiedonsiirto; kenttä- ja järjestelmäväylät ja niiden ominaisuudet. Ethernet- ja sarjamuotoisten väylien liikennöintiperiaatteet ja väylänhallintamenetelmät. Väylien fyysinen rakenne ja kahdennus. Optinen ja langaton tiedonsiirto teollisuuden sovelluksissa. Reaaliaikaiset protokollat; Profinet, Profibus DP/PA. Väyläliityntäisten laitteiden liittäminen ohjaavaan järjestelmään. Tietoturvalaitteet ja niiden konfigurointi. Etäyhteyksien toteuttaminen.
Järjestelmäkonfiguraatiot; keskitetty ja hajautettu rakenne. Järjestelmän laskennallinen käytettävyys ja menetelmät sen parantamiseksi. Prosessoreiden (cpu), I/O-korttien ja kenttäväyläliityntöjen valinta prosessijaon ja I/O-määrien mukaisesti. Prosessiasemakaappien suunnittelu; layout, tehonsyötöt, prosessiliitynnät, väyläkomponentit. Kenttäsuunnittelu; piirustustavat, ristikytkennän toteutus, kenttäjännitteen jakelu, kenttäkotelot, kaapelointi, häiriösuojauksen periaatteet.

Opiskelumateriaali

Opetusmonisteet, laboratoriotyöohjeet, harjoitustyöohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, PC-harjoitukset ja laboraatiot.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, laboraatiot.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin