VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 2 > Electric Power Networks (IST6004)

Electric Power Networks

Structure Type: Study unit
Code: IST6004
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 2 (2019-2020)
Semester: Spring
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Koski, Jari
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2019-2020

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-2N, YHT-VY-22019-10-21 – 2020-02-21Jari KoskiFinnish2019-08-19 – 2019-09-09

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

• Opiskelija saa yleiskäsityksen sähkön tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmän toiminnasta
• Opiskelija tuntee sähköverkkojen ilmiöiden perusteet
• Opiskelijalla on käsitys sähköverkkojen analysoinnissa käytettävistä laskentamenetelmistä

Student's Workload

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

IST4004 Virtapiirien laskentamenetelmät
IST6003 Sähkölaitokset

Contents

• Sähkönjärjestelmän rakenne, sähkön tuotanto sekä sähkönsiirto- ja -jakelujärjestelmät
• Sähköverkon ja -johdon kuormitettavuuden ominaissuureiden laskenta
• Sähköverkon hyväksytyn jännitetason kriteerit ja verkon jännitteen laskenta erilaisissa tilanteissa
• Sähköverkon yleisimmät vikatilanteet ja niihin liittyvien ominaissuureiden laskenta
• Matematiikkaohjelman (Mathcad) käyttö sähköverkon normaali- ja vikatilan ominaissuureiden laskennassa

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Elovaara, Haarla: Sähköverkot 1 & 2 (Gaudeamus)
• Opintomoniste (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Olavi Mäkinen: Sähköverkot
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot 28 h, PC-harjoitukset 8 h, laboraatiot 6 h.

Sähköjärjestelmän rakenteeseen ja sen sähköisiin ominaisuuksiin liittyvät ilmiöt opetellaan teoreettisesti luentotunneilla. Osaamista syvennetään PC-harjoituksilla sekä laboraatioilla, missä tiettyjä sähköverkon ilmiöitä mitataan ja tutkitaan käytännössä.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Assessment Methods

Opintojakson arviointi perustuu tentistä, PC-harjoituksista ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Back