VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 1 > Electrical Measurements, Alternating Current (IST3003)

Electrical Measurements, Alternating Current

Structure Type: Study unit
Code: IST3003
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Spring
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Koski, Jari
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-1N, YHT-VY-22019-01-07 – 2019-04-30Jari KoskiFinnish2018-12-10 – 2019-01-14

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

• Opiskelija oppii yleisimpien yksi- ja kolmivaiheisten vaihtosähkösuureiden mittausmenetelmät ja -kytkennät sekä käytettävien mittaus- ja valvontalaitteiden käytön ja toimintaperiaatteen
• Opiskelija osaa valita kuhunkin mittaukseen parhaiten soveltuvan mittaustavan ja laitteet huomioiden turvallisuusnäkökohdat ja mittauksen tarkkuusvaatimukset
• Opiskelija ymmärtää tietokonepohjaisen Labview-mittausjärjestelmän toimintaperiaatteen ja osaa konfiguroida kyseisen järjestelmän erilaisiin mittaussovelluksiin

Student's Workload

54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 42 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

IST2005 Sähkömittaustekniikka; tasasähkö
IST3002 Vaihtosähköpiirit

Contents

• Vaihtosähkön virta-, jännite-, teho-, tehokerroin-, energia- ja laatumittaukset
• Erilaiset menetelmät resistanssin, kapasitanssin ja induktanssin mittaamiseksi
• Oskilloskoopin turvallinen käyttö vaihtosähkösuureiden mittaamiseen
• Oskilloskoopin käyttö mittauskytkennöistä
• Mitta-arvon muuntimet
• Vianmääritys- ja -paikannusmittaukset
• Tietokonepohjaisen Labview-mittausjärjestelmän toimintaperiaate ja konfigurointi

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Aumala: Mittaustekniikan perusteet (Gaudeamus)
• Opintomoniste (jaetaan pdf-muodossa opiskelijoille)
• Heikki Esala: Sähkömittaustekniikka (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama esitysmateriaali (jaetaan pptx-muodossa opiskelijoille)

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot 28 h ja laboraatiot 16 h.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Assessment Methods

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja laboratoriotyöselostuksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.


Back