VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 2 > Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet (IKTP1123)

Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP1123
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001KT2019-2, KT2019-2A, KT2019-2B, KT2019V-2, KT2019V-2A, KT2019V-2B1.8.2020 – 31.12.2020Lotta SaarikoskiSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002ET2019-2, ET2019-2A, ET2019-2B, YT2019-2, YT2019-2A, YT2019-2B1.9.2020 – 20.12.2020Minna UimonenSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa seurata ja analysoida yrityksessä syntyviä kustannuksia, kohdistaa ne oikein ja käyttää niitä apuna yrityksen toiminnan suunnittelussa ja kannattavan yritystoiminnan ohjauksessa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 70 h
- itsenäistä opiskelua 65 h
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Sisältö

Operatiivisen laskentatoimen merkitys ja asema, taloushallinnon käsitteistö, katetuottolaskenta, investointilaskenta, kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta, perinteinen suoritekohtainen kustannuslaskenta, toimintolaskennan perusteet, hinnoittelu eri näkökulmista.

Opiskelumateriaali

Neilimo &Uusi-Rauva, Johdon laskentatoimi, Edita.
Ikäheimo: Lounasmeri ja Walden: Yrityksen laskentatoimi, WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, tentti.


Takaisin