VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 2 > Ohjelmoinnin perusteet (IYTP0601)

Ohjelmoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTP0601
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Rantasalo, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
10I-YT-2N7.1.2020 – 10.3.2020Pirjo ProsiSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
11I-ET-2N, I-YT-2N7.1.2020 – 17.3.2020Pirjo ProsiSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
12I-KT-2N7.1.2020 – 24.4.2020Pirjo ProsiSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa kirjoittaa lyhyitä ohjelmia jollain yleiskäyttöisellä ohjelmointikielellä (esim. Python).

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h
- itsenäistä opiskelua 39 h
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Ohjelmoinnin peruselementit: muuttujat, lausekkeet, ehtolause, toistolauseet, taulukot ja merkkijonot.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.


Takaisin