VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tietokantaratkaisut ja pilvipalvelut (TTSS1002) > 2022-2023

Tietokantaratkaisut ja pilvipalvelut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS1002
OPS: TK 2021
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2021-2A, TK2021-2B2.1.2023 – 30.4.2023Tero UlvinenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten pilvipalvelujen ja tietokantaratkaisujen (sql/no-sql) toiminnan ja kykenee arvioimaan niiden käytettävyyttä. Hän kykenee toteuttamaan vaatimusten mukaisen ratkaisun ja ylläpitämään palvelua pilvipalveluna.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 65 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietovarastojen perusteet, Tietokannat, Responsiiviset verkkopalvelut, WWW-sovellusten perusteet

Sisältö

Pilvipalveluihin tutustuminen, erilaisten palvelujen suunnittelu ja toteutus, tietovarastojen hyödyntäminen (sql/no-sql)

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten tietokantaratkaisut tehdään suurelta osin valitulla tietokannan hallintajärjestelmällä.

Kansainvälisyys

Oppilaitoksen alueella kansainvälistä liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten tietokantaratkaisut tehdään suurelta osin valitulla tietokannan hallintajärjestelmällä.

Opiskelumateriaali

Opettajan web-sivut ja Internetistä saatava ajankohtainen materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Progressiivisia harjoituksia.

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa käyttää pilvipalveluja ja tietovarastoja monipuolisesti.
Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa pilvipalvelujen ja tietovarastojen menetelmiä.
3=Opiskelija osaa käyttää pilvipalvelujen ja tietovarastojen eri piirteitä.
Opiskelija tuntee pilvipalvelujen ja tietovarastojen menetelmiä.
3=Opiskelija osaa käyttää pilvipalvelujen ja tietovarastojen eri piirteitä.
Opiskelija tietää pilvipalvelujen ja tietovarastojen menetelmien peruskäsitteistön.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).
Opintojakson alussa sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa perustuuko arviointi tenttiin vai tehtäviin vai molempiin.


Takaisin