VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Verkkopalvelun suunnittelu (TTSS1001) > 2022-2023

Verkkopalvelun suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTSS1001
OPS: TK 2021
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2021-2A, TK2021-2B29.8.2022 – 18.12.2022Päivi RajalaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella käytettävyydeltään erinomaisen verkkopalvelun ja käyttöliittymän. Opiskelija hallitsee verkkopalvelun suunnittelustandardit ja -menetelmät. Opiskelija hallitsee käyttöliittymäsuunnittelun ja prototyyppisuunnittelun sekä osaa tuottaa sisältöä sisällönhallintajärjestelmällä verkkopalveluun.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kätettävyys ja käyttöliittymät

Sisältö

Verkkopalvelun suunnittelun menetelmät, käyttöliittymäsuunnittelu, käytettävyys ja esteettömyys, UX, sisällönhallintajärjestelmä, verkkopalvelun sisältö, low-code, mediasisältö verkkopalvelussa.

Aluevaikuttavuus

Huomioidaan alueen yritysten verkkopalvelujen tarpeita/haasteita.

Kansainvälisyys

Englanninkielistä opiskelumateriaalia

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkkotuettu opetus

Arviointikriteerit

5
Opiskelija kykenee valitsemaan erinomaisesti sopivat suunnittelumenetelmät ja kehittämään/soveltamaan uusia suunnittelumenetelmiä ja sisällönhallintajärjestelmää verkkopalvelun suunnittelussa.
3
Opiskelija kykenee valitsemaan hyvin sopivat suunnittelumenetelmät ja kehittämään/soveltamaan uusia suunnittelumenetelmiä ja sisällönhallintajärjestelmää verkkopalvelun suunnittelussa
1
Opiskelija kykenee valitsemaan sopivat suunnittelumenetelmät ja kehittämään/soveltamaan niitä verkkopalvelussa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi


Takaisin