VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ohjelmistokehitys II (TTKA0712) > 2022-2023

Ohjelmistokehitys II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0712
OPS: TK 2021
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005TK2021-2A22.8.2022 – 29.1.2023Tero UlvinenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3006TK2021-2B22.8.2022 – 29.1.2023Tero UlvinenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelijan ammattimainen back-end ohjelmointitaito syvenee. Opiskelija oppii verkko-ohjelmoinnin ja tietokantaohjelmoinnin perusteet ja osaa soveltaa niitä eri tilanteissa. Opiskelijat tekevät web-tietokantasovelluksen ja siihen kuuluvan dokumentaation. Ohjelmoinnin välineet: mm. PHP ja MySQL

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 65 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjelmoinnin perusteet I ja II

Sisältö

Verkko-ohjelmointi.
Tietokantaa käyttävän sovelluksen toteuttaminen:
- MVC-arkkitehtuuri
- tietokantarajapinnan ohjelmointi
- sovelluksen tuottamisen kokonaisuus

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevien ja myyvien yritysten ohjelmistokehitys tehdään suurelta osin valituilla ohjelmointivälineillä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opitaan liiketalouden järjestelmien ohjelmointitaitoja, jotka ovat käytössä samantapaisina ympäri maapalloa.

Opiskelumateriaali

Ohjelmoinnin materiaali julkaistaan kurssin omilla sivuilla.
MSDN Libraryn on-line documentation -sivustot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektiopiskelu

Arviointikriteerit

5=Opiskelija osaa ohjelmoida monipuolisen, käyttäjäystävällisen tietokantasovelluksen

3=Opiskelija osaa ohjelmoida käyttäjäystävällisen tietokantasovelluksen.

1=Opiskelija ohjelmoi käyttäjäystävällisen tietokantasovelluksen malliratkaisujen tapaan.

Arviointimenetelmät

Numeroarviointi (0-5).
Arvioidaan tehtävät ja ohjelmoinnin projektityö.


Takaisin