VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Digitaalitekniikka ja matematiikka (TTKA0605) > 2021-2022

Digitaalitekniikka ja matematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0605
OPS: TK 2021
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Siegfrids, Kerstin
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005TK2021-1A, TK2021-1B3.1.2022 – 6.5.2022Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään lukujärjestelmien rakenteen ja niiden soveltamisen tiedon esittämisessä ja käsittelyssä tietokoneessa ja oppii tuntemaan klassisen logiikan perusteet, tuntee kryptauksen perusteet ja todennäköisyyslaskennan perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 27h
Itsenäistä opiskelua 27h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Lukujärjestelmät, klassisen logiikan perusteet, totuustaulut, kryptaus, todennäköisyyslaskennan perusteet, normaalijakauma ja binomijakauma.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit kurssilla valitaan siten, että alueen yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Kansainvälisyys

Esimerkeissä vertaillaan eroja talouden suureiden laskentakäyttännöissä valtioiden välillä.

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja luennoilla jaettu materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

5 = The student is able to utilise theories, concepts and methods consistently in various situations.
3 = The student is able to utilize essential concepts in single situations and assignments and understand the theories on which the assignments are based.
1 = The student is able to recognise and understand the essential theories, principles and methods.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe.

Harjoittelu

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.


Takaisin