VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Verkkoympäristön työkaluohjelmat (Ohjelmistotekniikka) (TT00BI69) > 2023-2024

Verkkoympäristön työkaluohjelmat (Ohjelmistotekniikka)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI69
OPS: TT 2022 / V2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kankaanpää, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TT2022-2, TT2022-2A, TT2022-2B1.2.2024 – 30.4.2024Quoc NguyenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002TT2022V-2, TT2022V-2A8.1.2024 – 30.4.2024Harri LehtinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa selainpohjaiseen asiakas-palvelin sovelluksen käyttäen sovelluskehystä (esim. React) ja tyypitettyä ohjelmointikieltä (esim. TypeScript). Opintojaksolla keskitytään vahvasti tyypitetyn kielen rakenteeseen ja erikoispiirteisiin. Näin opiskelija oppii toteuttamaan ylläpitoa ja suorituskykyä helpottavia sovelluksia.
Opiskelija oppi hyödyntämään valmiita palvelinrajapintoja (esim. REST, GraphQL, SparQL tai Solid).
Opiskelija ymmärtää synkronisen ja asynkronisen funktion eron tiedonsiirrossa. Opiskelija osaa hyödyntää kielessä olevia valmiita funktiota olioiden, taulukoiden ja funktioiden käsittelyyn (spread, rest, array functions, export/import, class, destructuring). Lisäksi opiskelija oppii hyödyntämään valmiita (avoimen lähdekoodin) kirjastoja (esim. MUI, Apollo, Solid react-component). Opiskelija oppii keskeisimmät käyttäjätunnistuksen (OpenID, IDP, OAuth, SSO, Shibboleth) ja käyttäjäoikeuksiin liittyvät menetelmät valmiiden palvelinratkaisujen kanssa (esim. Google, Facebook, Linkedin, Azure APIs). Lisäksi opiskelija oppii debuggaamaan kehitysympäristöä sekä etsimään virheitä ja suorituskyvyn pullonkauloja.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Sisältö

Muuttujien tyypitys. Type interface ja rajapintaluokat. Lähdekoodin transpilointi (TypeScriptin muunnos selaimen ymmärtämään ECMAScriptiin). Generic tyyppi ja tyypitetyn objektin välitäminen ohjelmistokomponenttien välille. Tyypitetyn objektin tallentaminen tilamuuttujaan (esim. Context, Redux, Recoil). Tyypitetyn muuttujan lukeminen palvelimelta. Palvelimen autentikointi ja authorisointi -palvelujen käyttö.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö.

Arviointikriteerit

Jatkuva arviointi. Harjoitukset 30 %, tentti 30 % ja harjoitustyö 40 %.

Arviointimenetelmät

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan opintojaksolla käsitellyistä aiheista ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa itsenäisesti.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää opintojakson keskeiset sisällöt ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää opintojakson perustason sisällöt ja hän kykenee soveltamaan oppimaansa.


Takaisin