VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2016

Tietotekniikan koulutus (TT 2016)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2016
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
ITTP0400Yleiset insinööritaidot9
IST1001Johdatus tekniikan opintoihin3
IST3005Projektitoiminta3
IST3007Yrityksen reaaliprosessit3
ITTP0500Kieliopinnot15
IST1004Tekniikan viestintä 13
IST8001Tekniikan viestintä 22
IST7002Tekniikan englannin suullinen viestintä2
IST6002Tekniikan englannin kirjallinen viestintä3
IST4003Toinen kotimainen kieli ruotsi5
IXP0400Matematiikka14
IST1002Teknillisen matematiikan perusteet3
IST2002Lineaarialgebra 12
IST3001Differentiaalilaskenta2
IST2001Matemaattisten ohjelmistojen perusteet3
IST4001Integraalilaskenta2
IST5001Differentiaaliyhtälöt ja sarjat2
ITTP0600Fysiikka13
ITTP0106Mekaniikka4
ITTA0102Sähkö ja magnetismi3
ITTA0312Modernin fysiikan perusteet4
ITTP0601Energiatekniikan fysikaaliset perusteet2
ITTP0700Sähkötekniikka ja elektroniikka13
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
IST2004Tasavirtapiirit2
ITTP0702Elektroniikka5
ITTP0703Piirianalyysi4
ITTP0300ICT:n perusteet21
ITTP0309Johdatus ohjelmointiin5
ITTP0310Kyberturvallisuus3
ITTP0107Tietotekniikan dokumentointi3
ITTA0203Käyttöjärjestelmät3
ITTP0311Tietoverkkojen palvelut3
ITTP0312Linux-käyttöjärjestelmä4
ITTP0800Tietoliikennetekniikan perusteet10
ITTP0801Lähiverkot5
ITTP0802Tietoliikenteen perusteet5
ITTP0900Ohjelmistotekniikan perusteet23
ITTP0901C-ohjelmointi4
ITTP0902Sovelluskehitys4
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
ITTP0903Tietokannat ja avoimet rajapinnat5
ITTP0904Ohjelmistotestaus5
ITTP1000Sulautettujen järjestelmien perusteet22
ITTP1001Digitaalitekniikka5
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteet5
ITTP1003Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu3
ITTP1004Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit4
ITTP1005Energiatekniikan ICT5
 
ITTS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
ITTS3200Ohjelmistotuotanto15
ITTS1102Java-palvelinohjelmointi5
ITTS3202Windows-ohjelmointi5
ITTS3201Ohjelmistotuotannon käytännöt5
IITS3300Cloud Computing15
IITS1301Web Services5
IITS3302Cloud and Mobile Computing5
IITS3303Software Engineering Project5
ITTS2400Sulautetut järjestelmät I15
ITTS2105Mikro-ohjainten laboraatiot3
ITTS2102Digitaalilaitteiden suunnittelu4
ITTS2103Reaaliaikakäyttöjärjestelmät3
ITTS2104Sulautettujen järjestelmien suunnittelu5
IITS2200Embedded Systems II15
IITS2205Sensor and Control Technology5
IITS2204FPGA Circuits and VHDL Programming2
IITS2206Fieldbuses and Internet3
IITS2207Embedded Systems Programming and Project5
IITS3100Telecommunications15
IITS3103Wide Area Networks5
IITS3104Network Security3
IITS3105Socket Programming2
IITS3102Wireless Networks5
IYTS9300Teknillinen matematiikka10
IXS9109Analyysin jatkokurssi4
IXS9110Integraalimuunnokset3
IXS9108Vektorianalyysi3
ITTS4000Projektiopinnot15
 
ITTV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
ITTH0000HARJOITTELU30
 
ITTO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö