VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Service Design and Business Environment (TL00BD18)

Service Design and Business Environment

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BD18
OPS: HY 2025T
IBM 2021 / 2022 / 2023 / 2024
IDKJ 2024T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta / Välikangas, Eeva / Niittykoski, Jukka / Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001IBM2021-1Y3.1.2022 – 1.5.2022Margit MannilaEnglanti1.12.2021 – 10.1.2022
3002IBM2022-1Y2.1.2023 – 30.4.2023Kodjovi LotchiEnglanti1.12.2022 – 10.1.2023
3003IBM2023-1Y1.1.2024 – 30.4.2024Eeva VälikangasEnglanti1.12.2023 – 12.1.2024

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2023-2024

Osaamistavoitteet

In this course, students will explore the essentials of service-oriented business management. They will understand the importance of service logic from the perspectives of both service and industrial companies. Students will become familiar with customer relationship-oriented business management, gaining valuable insights into building and maintaining strong customer relationships. By the end of the course, students will have the necessary knowledge and skills to analyze and apply service-oriented business management practices in various business fields.

Opiskelijan työmäärä

5 credits á 27/h students work 135 h.
Assessment of one's own learning is included in contact teaching.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Online lectures & materials
Independent studying.

Arviointikriteerit

5:
The student has excellent understanding and application of service-oriented business management principles. Proficient application of knowledge and skills in real-world business scenarios.

3:
The student has good understanding and application of service-oriented business management principles. Reasonable application of knowledge and skills in real-world business scenarios.

1:
The student has limited understanding and application of service-oriented business management principles. Minimal application of knowledge and skills in real-world business scenarios.

Arviointimenetelmät

Practical service design task & presentation 40%. Independent tasks 60%.


Takaisin