VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Graafinen web-tuotanto (TK00BG76) > 2023-2024

Graafinen web-tuotanto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG76
OPS: TK 2022
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2022-2A21.8.2023 – 17.12.2023Päivi RajalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3002TK2022-2B21.8.2023 – 17.12.2023Päivi RajalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja tuottaa graafista kuvamateriaalia kuvankäsittelyohjelmalla. Opiskelija hallitsee kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat ja kuvankäsittelyohjelman peruskäytön. Opiskelija osaa tuottaa ja hyödyntää kuvamateriaalia web-palveluiden toteutuksessa. Opiskelija hallitsee digitaalisen kuvankäsittelyn peruskäsitteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 45 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 90 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Kuvankäsittelyohjelman toiminnot, tekniikat ja -työkalut, digitaaliseen kuvankäsittelyn hyödyntäminen projektissa ja kuvatuotannon tuotantoprosessi. Animaatiot, panoraamakuvat, kuvien tuottaminen ja muokkaaminen sekä julkaiseminen.

Aluevaikuttavuus

Alueen yritysten toimeksiantoja

Kansainvälisyys

englanninkielistä opetusmateriaalia

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja verkkotuettu opetus, harjoitukset ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

5=Opiskelija hallitsee tietokoneavusteisen grafiikan ja digitaalisen kuvankäsittelyn työkalujen käytön erinomaisesti ja osaa soveltaa osaamistaan grafiikan tuotantoprojektissa.
3=Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisen grafiikan ja digitaalisen kuvankäsittelyn työkaluja hyvin.
1=Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisen grafiikan ja digitaalisen kuvankäsittelyn työkaluja.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi


Takaisin